Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Alior Bank - Konto Jakże Osobiste

Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0%
Opłata za prowadzenie konta 10 PLN Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana:
- pod warunkiem zasilenia konta jednorazowym wpływem na kwotę co najmniej 1 500 zł z innego banku lub konta firmowego prowadzonego w Alior Banku
- jeżeli posiadacz rachunku lub - w przypadku rachunku wspólnego - obaj współposiadacze nie ukończyli 26 roku życia.
W przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta wynosi 10 zł miesięcznie
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 5 PLN Opłata za użytkowanie karty wynosi:
- 0 zł - jeśli przy użyciu karty zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł
- 5 zł - w przeciwnym przypadku
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
8 PLN
5 PLN
- 0 zł - za przelew na rachunki własne (niezależnie od kanału, w którym został zlecony)
- 0 zł - za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony przez bankowość internetową/mobilną
- 5 zł - za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony za pośrednictwem bankowości telefonicznej (przy pomocy konsultanta)
- 8 zł - za przelew wewnętrzny na rachunki obce zlecony w oddziale (na podstawie dyspozycji ustnej)
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
8 PLN
5 PLN
- 0 zł - za przelew zewnętrzny zlecony przez bankowość internetową/mobilną
- 5 zł - za przelew zewnętrzny zlecony za pośrednictwem bankowości telefonicznej (przy pomocy konsultanta)
- 8 zł - za przelew zewnętrzny zlecony w oddziale (na podstawie dyspozycji ustnej)
5 zł - za przelew natychmiastowy zlecony przez bankowość internetową/mobilną
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
2,50 PLN
5 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi:
- 0 zł - za wypłatę z bankomatów własnych
- 2,5 zł - za wypłatę z bankomatów Euronetu
- 2,5 zł - za wypłatę z bankomatów Planet Cash
- 2,5 zł - za wypłatę z bankomatów innych sieci
- 5 zł - za wypłatę z bankomatów za granicą.
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego złożona w:
- oddziale - 2 zł
- za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej - 2 zł
- za pośrednictwem bankowości telefonicznej (konsultant) - 2 zł
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 15 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, bankowość mobilna, internet, telefon
Liczba bezpłatnych bankomatów
Pakiet assistance do konta tak Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogą korzystać z pakietu assistance obejmującego ubezpieczenie: samochodowe, domowe oraz medyczne
Program bonusowy/cashback tak Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogą otrzymać zwrot 1% za płatności telefonem (BLIK, HCE, Android Pay) w stacjonarnych sklepach i punktach usługowych
Limit kredytowy w koncie nie
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogą dowolnie wybierać i zmieniać dodatkowe korzyści. Dwie z nich zawsze są masz za darmo, a koszt każdej kolejnej to tylko 3,50 zł miesięcznie.
Posiadacz Konta Jakże Osobistego może wybierać spośród następujących korzyści:
1) 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce
2) 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą 1.
3) Wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym 2.
4) Limitu na koncie bez odsetek przez 10 dni 3.
5) Zwrotu 1% za płatności telefonem – do 20 zł miesięcznie
6) Ubezpieczenia w podróży za granicą
7) Programu Mastercard Priceless Specials
8) Pomocy w nagłych wypadkach (pakietu assistance)
9) Pakietu 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną.

1. bez dodatkowych opłat pobieranych przez Alior Bank
2. do 1,46% dla salda do 20 000 zł. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN do kwoty 20 tys. zł ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca
3.korzystaj za swojego limitu na koncie przez 10 dni w miesiącu i nie płać odsetek od zadłużenia do 1 000 zł. Warunkiem wyboru korzyści Limit na koncie bez odsetek przez 10 dni jest podpisanie odrębnej umowy limitu odnawialnego w rachunku. Kwota wykorzystanego limitu powyżej 1 000 zł jest oprocentowana zgodnie umową Limitu odnawialnego w rachunku niezależnie od czasu wykorzystania limitu. W ciągu każdego miesiąca kalendarzowego z korzyści można skorzystać tylko raz