Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Bank BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne

Bank BGŻ BNP Paribas
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0%
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
6 PLN
0 PLN
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
6 PLN
0 PLN
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Prowizja za przelew natychmiastowy - 5 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Prowizja za wypłatę z bankomatów:
- własnych banku - 0 zł
- należących do sieci Planet Cash - 0 zł
- należących do pozostałych sieci w Polsce - 5 zł
- należących do Grupy BNP za granicą - 0 zł
- w ramach Global Alliance za granicą - 0 zł
- z pozostałych bankomatów za granicą - 10 zł
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Optymalnego wypłacają gotówkę bez prowizji z bankomatów sieci Planet Cash
Pakiet assistance do konta nie
Program bonusowy/cashback nie
Limit kredytowy w koncie nie
Oferta promocyjna tak Nowi klienci banku, którzy od 26.10.2017 r. do 29.12.2017 r. założą Konto Optymalne otrzymują premię w wysokości 1 zł od każdej transakcji mobilnej wykonanej w miesiącu kalendarzowym.
Premia jest wypłacana przez 12 kolejnych miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.
Premia za dany miesiąc kalendarzowy wypłacana jest 8. dnia kolejnego miesiąca, a jeżeli ten dzień nie jest dniem roboczym, to w najbliższy dzień roboczy. Przykład: klient przystąpił do promocji 26.10.2017 r. Pierwsza premia zostanie wypłacona 8.11.2017 r. za transakcje mobilne dokonane od 26 do 31.10.2017 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8.10.2018 r. za transakcje mobilne dokonane od 1 do 30.09.2018 r.
Maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w ramach jednego konta w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 25 zł.
O wysokości premii, którą zostało uznane konto bank informuje na wyciągu (uznanie Konta tytułem „BONUS ZA TRANSAKCJE”).
W przypadku kilku Transakcji aplikacją mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję.
Premia będzie wypłacana od transakcji Mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 1 zł.
Premia nie jest wypłacana, jeżeli umowa w zakresie konta zostanie rozwiązana przed terminem wypłaty premii.
Informacje dodatkowe