Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

Getin Noble Bank - Konto Proste Zasady dla obywateli Ukrainy

Getin Noble Bank
Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0% Konto Proste Zasady nie jest oprocentowane. Jego posiadacz może lokować nadwyżki finansowe na Koncie oszczędnościowym
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN - 0 zł - jeżeli w poprzednim miesiącu posiadacz konta dokonał min. jednej płatności bezgotówkowa np. kartą wydaną do konta lub BLIK
- 8 zł - w przeciwnym przypadku
- 0 zł - w przypadku klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN - 0 zł - za wydanie karty debetowej do konta
- 10 zł - za wydanie Stickera (naklejki zbliżeniowej)
- 50 zł - za wydanie karty Display, Dynamic CVC
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 PLN Opłata za użytkowanie karty nie jest pobierana
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 zł - za przelew wewnętrzny - niezależnie od kanału, w którym został zlecony
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
5,99 PLN
2 PLN
- 0 zł - za przelew zlecony przez bankowość internetową i mobilną
- 5,99 zł - za przelew zlecony w oddziale
- 2 zł - za przelew zlecony przez bankowość telefoniczną
- 0 zł - za przelew do Idea Bank Ukraina (pieniądze dotrą do odbiorcy do końca następnego dnia roboczego. Opłata za przelew nie jest pobierana do 15.01.2018 r.
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
10 PLN
- 0 zł - za wypłatę ze wszystkich bankomatów w Polsce
- 4,5% min. 10 zł - za wypłatę z bankomatów za granicą
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
0 zł - za uruchomienie/realizacja/odwołanie polecenia zapłaty
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 0 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Proste Zasady wypłacają bezpłatnie gotówkę ze wszystkich bankomatów w Polsce
Pakiet assistance do konta tak Posiadacze Konta Proste Zasady mogą skorzystać z Pakietu Niezawodnego obejmującego pomoc medyczną i assistance domowe. Przez pierwszych 6 miesięcy Pakiet Niezawodny jest bezpłatny. Od siódmego miesiąca pobierana jest miesięczna składka 6 zł
Program bonusowy/cashback nie
Limit kredytowy w koncie tak - maksymalna kwota limitu kredytowego w rachunku - 50 000 zł
- prowizja za udzielenie limitu (na pierwszy okres umowny) - 0%
Oferta promocyjna nie
Informacje dodatkowe - do otwarcia konta wystarczy paszport zagraniczny lub Karta Pobytu (jeden dokument) oraz numer IPN
- niespersonalizowana karta debetowa do konta wydawana jest od ręki w placówce podczas zakładania konta
- Obsługa na Call Center w języku ukraińskim pod numerem 32 604 30 18 od 8:00 do 18:00 oraz wiadomości e-mail