Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 1 000 PLN, liczba kart do konta: 1

mBank - eKonto z taryfą plus

Średnie saldo konta: 1 000 PLN
Liczba kart do konta: 1

Szczegóły produktu

Oprocentowanie konta 0% eKonto z taryfą plus jest nieoprocentowane. Jego posiadacze mogą korzystać z konta oszczędnościowego eMax Plus, którego oprocentowanie wynosi do 1% lub z konta oszczędnościowego eMax Plus, którego oprocentowanie wynosi 0,2%
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za wydanie karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie karty do konta 4 PLN Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 4 PLN Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
Opłata za przelew wewnętrzny niezależnie od kanału, w jakim został zlecony, wynosi 0 zł
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- opłata za przelew zewnętrzny niezależnie od kanału, w jakim został zlecony, wynosi 0 zł
- opłata za przelew błyskawiczny niezależnie od kanału, w jakim został zlecony, wynosi 5 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu

   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- 0 zł - za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, Planet Cash i BZ WBK (dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł)
- 1,30 zł - za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, Planet Cash i BZ WBK (dla wypłat poniżej 100 zł)
- 0 zł - za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł
- 1,30 zł - za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - dla wypłat poniżej 100 zł
- 0 zł - za wypłaty z bankomatów za granicą
- 0 zł - niezależnie od kwoty wypłaty - za wypłaty przy użyciu usługi BLIK w aplikacji mobilnej mBanku.
Opłata za zlecenie stałe

   wewnętrzne
   zewnętrzne


0 PLN
0 PLN
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych token, lista haseł, potwierdzenie sms
Opłata za zamknięcie rachunku 0 PLN
Miesięczny koszt użytkowania konta 4 PLN

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze eKonta mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich bankomatów w Polsce (pod warunkiem wypłaty w kwocie co najmniej 100 zł przy użyciu karty i bez ograniczeń kwotowych w przypadku wypłaty przy użyciu aplikacji BLIK)
Pakiet assistance do konta nie
Program bonusowy/cashback tak Klienci, którzy założą mKonto z taryfą plus w okresie promocji (tj. od 18.12.2017 r. do 31.03.2018 r.) otrzymują 4% zwrotu wartości transakcji kartą lub BLIKIEM, w każdym z 5 miesięcy (max 130 zł miesięcznie, tj. 650 zł w okresie 5 miesięcy). Warunkiem skorzystania z promocji jest:
- dokonanie transakcji kartą i/lub płatności BLIK na min. 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym (oraz nie anulowanie tych transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane)
- zasilenie eKonta kwotą nie niższą niż 1 000 zł
- co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zalogowanie się do aplikacji mobilnej mBanku.
Posiadacze eKonta mogą także korzystać z usługi mOKAZJE - zwrotu części wydatków za płatności dokonane kartą debetową w sklepach partnerów.
Limit kredytowy w koncie tak - kwota: od 500 zł do 150 000 zł
- oprocentowanie: 0% (przez pierwsze 30 dni); 9,99% - po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego
- promocyjna prowizja za udzielenie kredytu: 0% kwoty kredytu (promocja trwa do 16.08.2017 r.)
- standardowa prowizja za udzielenie kredytu: 2,5% - 5% kwoty kredytu, min. 69 zł
Oferta promocyjna tak Od 18.12.2017 r. do 31.03.2018 r. można przystąpić do promocji "Lepiej z eKontem - III edycja". Z promocji mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są nowymi klientami mBanku,
2) w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą wniosek o eKonta z taryfą standard wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej
3) na ww. wniosku zaakceptują oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,
4) zawrą umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna.
Nagrodą w promocji jest:
- premia za płatność kartą promocyjną i/lub płatności BLIK
- oraz zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną
- oraz gwarancja niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat.
Premia wypłacana jest w postaci zwrotu na eKonto, w wysokości 4% wartości płatności kartą promocyjną i/lub w wysokości 4% wartości płatności BLIK, nie więcej jednak niż 130 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Łączna wartość premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł.
Gwarancja niezmienności wysokości opłat i warunków zwalniających z opłat dotyczy:
1) prowadzenia eKonta promocyjnego
2) wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do eKonta promocyjnego
3) realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez internet.
Premię otrzyma klient, spełniający łącznie poniższe warunki:
1) który dokona transakcji kartą i/lub płatności BLIK na kwotę minimum 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym,
2) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane (tzw. zwrot towaru),
3) na którego eKonto wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
4) co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zaloguje się do aplikacji mobilnej mBanku.
Promocja obowiązuje od 18.12.2017 r. do 31.05.2020 r.
Informacje dodatkowe Posiadacze eKonta mogą korzystać z automatycznego oszczędzania.
Mogą:
1) oszczędzać końcówki od dokonanych transakcji
2) lub oszczędzać stałą kwotę miesięcznie.
W przypadku oszczędzania końcówek od dokonanych transakcji można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania po każdej transakcji:
- zaokrąglenia wydawanych kwot do pełnych dziesięciu złotych,
- wybrany procent (od 1% do 15%),
- wybrana kwota po każdej transakcji (od 3 zł do 10 zł).
Domyślnie ustawionym celem jest cel "Na przyjemności". Można także oszczędzać na inne cele zaproponowane przez mBank (np. "Wakacje", "Przyszłość", "Remont", "Motoryzacja") lub stworzyć własny cel.

Komentarze

~xcvxvxcv
Opinia z dnia: 12-09-2016

Jest super...do czasu...potem pojawią się dziwne "zniknięcia" to 4zł, to 5...a kiedy postanowicie zmienić bank, to przygotujcie się na batalię... Nawet pisma wysłane za pisemnym potwierdzeniem odbioru rzekomo nie docierają (mimo podbicia rzeczonego potwierdzenia pieczątką banku), ponieważ (tu cytat pani z obsługi klienta): "to, że bank podbił pieczęcią odbiór przesyłki nie oznacza, że ją odebrał"...

odpowiedz