Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: średnie saldo konta: 3 000 PLN, okres oszczędzania: 1 mies.

Nest Bank - Nest Oszczędności

Średnie saldo konta: 3 000 PLN
Okres oszczędzania: 1 mies.
Oprocentowanie: 2,25%

Szczegóły produktu

Oprocentowanie nominalne 2,25% Podane oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe.
Po okresie promocji obowiązuje oprocentowanie standardowe, ustalane co miesiąc na podstawie stawki WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) danego miesiąca oraz Marżę Oprocentowania. W przypadku, gdy 15-sty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBOR 3M z poprzedniego Dnia Roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16-go dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Oprocentowanie (po podatku) 1,82% Podane oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe.
Po okresie promocji obowiązuje oprocentowanie standardowe, ustalane co miesiąc na podstawie stawki WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) danego miesiąca oraz Marżę Oprocentowania. W przypadku, gdy 15-sty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBOR 3M z poprzedniego Dnia Roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16-go dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Odsetki po podatku 4,64 PLN
Opłata za prowadzenie konta 0 PLN
Opłata za przelew wewnetrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 5 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata za przelew zewnętrzny

   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny


0 PLN
0 PLN
0 PLN
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 5 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych

Dodatkowe informacje

Dostęp do konta oddział, bankowość mobilna, internet, telefon
Rodzaj kapitalizacji miesieczna
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Konto oszczędnościowe Nest Oszczędności mogą założyć osoby posiadające konto osobiste w Nest Banku
Oferta promocyjna tak Oprocentowanie 2,25% do 50 000 zł i 2,00% powyżej 50 000 zł jest oprocentowaniem promocyjnym.
Informacje dodatkowe