Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: rodzaj kredytu: gotówkowy, kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: lat

Bank BGŻ BNP Paribas - Kredyt w rachunku bieżącym

Bank BGŻ BNP Paribas
Rodzaj kredytu: gotówkowy
Kwota kredytu: 50 000 PLN
Okres kredytowania: lat

Parametry kredytu

Rodzaj kredytu gotówkowy
Kwota kredytu 5 000 - 1 500 000 Minimalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi:
- 5 000 zł - w przypadku firm z uproszczoną rachunkowością
- 10 000 zł - w przypadku firm z pełną rachunkowością.
Maksymalna kwota w rachunku bieżącym wynosi:
- 1 000 000 zł - w przypadku firm z uproszczoną rachunkowością
- 1 500 000 zł - w przypadku firm z pełną rachunkowością.
Maksymalny okres kredytowania 10 Minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy
Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.
Oprocentowanie - zmienne: stawka WIBOR 3M + ustalana indywidualnie marża
Prowizja 0% Prowizja za udzielenie kredytu wynosi min. 2% kwoty kredytu
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1% spłacanej kwoty i pobierana jest tylko w pierwszym bieżącym okresie udostępnienia kredytu
Przeznaczenie Kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub refinansowanie kredytu w innym banku
Dodatkowe informacje - kredyt w wersji niezabezpieczonej i zabezpieczonej
- minimalny okres prowadzenia firmy - 12 miesięcy dla Profesjonalistów i w przypadku kredytów zabezpieczonych, w pozostałych przypadkach min 24 miesiące
- kredyt dostępny z ubezpieczeniem na życie - wybór ubezpieczenia wpływa na obniżenie marży kredytu