Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Bank Pocztowy - Pocztowa Pożyczka Hipoteczna (cross-sell)

Bank Pocztowy
Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 4,90%
Rata: 654,44 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 654,44 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
4,90%

3,20%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Podane oprocentowanie obowiązuje pod warunkiem spełnienia przez pożyczkobiorcę łącznie następujących warunków:
- posiadania konta osobistego z usługą z Pocztowy 24 wpływem min. 2 500 zł miesięcznie
- posiadania karty debetowej lub kredytowej z min. obrotem bezgotówkowym 500 zł miesięcznie
- skorzystania z pakietu ubezpieczeń AVIVA (3% od kwoty kredytu, na 36 m-cy ochrony ubezpieczeniowej)
- skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości PTUW (0,08% lub 0,22% sumy ubezpieczenia odpowiednio za 12 lub 36 m-cy)
Oprocentowanie rzeczywiste 5,01%
Prowizja 0 PLN Prowizja za udzielenie Pocztowej Pożyczki Hipotecznej wynosi 0%
Suma odsetek w okresie kredytowania 57 067 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty pożyczki.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 100 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższona o 1,2 pp.
Polisa na życie 0 PLN Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kredytobiorca może skorzystać z pakietu ubezpieczeń AVIVA (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy). Koszt ubezpieczenia to:
- 3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
- 0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Klient samodzielnie dostarcza wycenę
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 157 067 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0 zł Bank Pocztowy nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF

Dostępne waluty pożyczki pln
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej: 6,99%. Okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 50%, oprocentowanie zmienne 5,62% w skali roku. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 21.07.2017 r. oraz marża 3,89%. Marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.  Całkowity koszt kredytu spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 105 287,64 zł, w tym prowizja: 2% (3 000 zł), odsetki: 100 085,70 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu: 400 zł, PCC: 19 zł; całkowita kwota do zapłaty: 255 287,64 zł. Spłata następuje w 240 ratach równych (annuitetowych), wysokość raty po ustanowieniu zabezpieczenia i przy założeniu utrzymania stawki bazowej (WIBOR 3M) na stałym poziomie: 1  042,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.