Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Bank Pocztowy - Pocztowa Pożyczka Hipoteczna (oferta standardowa)

Bank Pocztowy
Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 5,20%
Rata: 694,54 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 694,54 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
5,20%

3,50%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 5,78%
Prowizja 3 500 PLN Prowizja za udzielenie Pocztowej Pożyczki Hipotecznej wynosi 3,50%
Suma odsetek w okresie kredytowania 63 190 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty pożyczki.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 100 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższona o 1,2 pp.
Polisa na życie 0 PLN Ubezpieczenie jest dobrowolne. Kredytobiorca może skorzystać z pakietu ubezpieczeń AVIVA (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy). Koszt ubezpieczenia to:
- 3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej
- 0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Klient samodzielnie dostarcza wycenę
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 166 690 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0 zł Bank Pocztowy nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF

Dostępne waluty pożyczki pln
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej wynosi 5,69% przy założeniach: Pożyczka udzielona 21 marca 2017 r. na 30 lat w wysokości 220 000 zł, udział własny 30%, oprocentowanie zmienne 5,23% (1,73% (WIBOR 3M na 20.03.2017r..)+ 3,5% (marża Banku), prowizja 3,5% od udzielonej kwoty kredytu, całkowita kwota pożyczki 220 000 zł, całkowity koszt pożyczki 224 558,48 zł (odsetki 216 359,49 zł, prowizja 7 700 zł) całkowita kwota do zapłaty 444 558,49 zł.