Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

BOŚ Bank S.A. - Pożyczka hipoteczna

BOŚ Bank S.A.
Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 6,60%
Rata: 774,02 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 774,02 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
6,60%

4,90%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 6M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 7,22%
Prowizja 3 000 PLN Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej wynosi 3% min. 600 zł
Suma odsetek w okresie kredytowania 82 764 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 83,33 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1 pp.
Polisa na życie 0 PLN
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Koszt wyceny nieruchomości:
- lokal mieszkalny/działka budowlana/rekreacyjna - 550 zł
- dom jednorodzinny/letniskowy - 930 zł
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 185 764 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2% min. 200 zł Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki (2% min. 200 zł) pobierana jest w okresie pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0
1
1
Opłata za przewalutowanie na USD i EUR wynosi 1% min. 100,00 PLN
Dostępne waluty pożyczki pln, eur Pożyczki w EUR i USD mogą otrzymać jedynie osoby uzyskujące dochody w tych walutach
Maksymalny okres kredytowania 30 lat
Dodatkowe informacje Warunki dodatkowe:
- otwarcie ROR z bankowością elektroniczną i usługą TELE BOŚ
- zawarcie umowy Karty kredytowej
- ubezpieczenie nieruchomości

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej uruchamianej jednorazowo na spłatę zobowiązań kredytowych, na podstawie przykładu reprezentatywnego dla zabezpieczenia na lokalu mieszkalnym na dzień 18.07.2017 r. wynosi 8,64% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 200 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,41% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 18.07.2017r. wynosi 1,81%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,6%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 4 140 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży  kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 4 598 PLN, m-czny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez kosztów)  w całym okresie kredytowania 0 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem.

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 061,04 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego  wyniesie 977,67 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 150 474,6 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.