Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Credit Agricole Bank Polska - Pożyczka hipoteczna

Credit Agricole Bank Polska
Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 6,45%
Rata: 776,05 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 776,05 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
6,45%

4,75%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży uzależniona jest od kwoty pożyczki i wskaźnika LTV i wynosi:
Dla LTV 1%-50%:
- 4,75 pp. dla pożyczki w kwocie poniżej 300 000 zł
- 4,50 pp. dla pożyczki w kwocie od 301 000 zł do 500 000 zł
- 4,25 pp. dla pożyczki w kwocie powyżej 500 000 zł.
Dla LTV 50,01%-70%:
- 5,25% dla pożyczki w kwocie poniżej 300 000 zł
- 5,00% dla pożyczki w kwocie od 301 000 zł do 500 000 zł
- 4,75% dla pożyczki w kwocie powyżej 500 000 zł.
Podane powyżej marże oferowane są klientom spełniającym następujące warunki:
- posiadającym konto dla osób fizycznych w jednym z pakietów: Konto PROSTOoszczędzające/ Konto PROSTOoszczędzające Plus lub Konto PROSTOoszczędzające Premium oraz
- posiadającym ubezpieczenie na życie.
Oprocentowanie rzeczywiste 7,27%
Prowizja 4 500 PLN Wysokość prowizji za udzielenie pożyczki uzależniona jest od wartości wskaźnika LTV i wynosi:
- 4,5% dla LTV od 1% do 50%
- 5% dla LTV 50,1% do 70%
Suma odsetek w okresie kredytowania 81 752 PLN Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty pożyczki.

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 100 PLN Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytu podwyższona jest o 1,2 punktu procentowego
Polisa na życie 0 PLN Ustanowienie przez Ubezpieczonego na rzecz banku prawa do świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka zgonu, całkowitej niezdolności do pracy albo utraty zdolności do samodzielnej egzystencji.
Koszt ubezpieczenia to 0,0299% od kapitału pozostałego do spłaty.
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 350 PLN Opłata za oszacowanie wartości nieruchomości wynosi 350 zł.
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 186 252 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Prowizja za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę pożyczki wynosi 0%
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0


Dostępne waluty pożyczki pln Credit Agricole Bank Polska udziela pożyczek hipotecznych tylko w PLN
Maksymalny okres kredytowania 25 lat
Dodatkowe informacje Pożyczka hipoteczna udzielana jest do wysokości:
- 70% LTV gdy zabezpieczeniem hipotecznym jest lokal mieszkalny / dom jednorodzinny
- 50% LTV gdy zabezpieczeniem hipotecznym jest działka

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,66%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 160 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 291 762,50 zł, oprocentowanie zmienne 4,43%, całkowity koszt kredytu 131 762,50 zł (w tym: prowizja 0 zł odsetki 116 180,69 zł w tym 114,69 zł z tytułu ubezpieczenia pomostowego za okres 1 miesiąca, ubezpieczenie nieruchomości 4 896 zł, ubezpieczenie na życie 10 282 zł, opłata za operat szacunkowy 385 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł), 360 miesięcznych rat równych w wysokości po 766,85 zł, przy czym pierwsza rata do czasu wpisu hipoteki w wysokości 881,54 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 23.06.2017 r.  na reprezentatywnym przykładzie.