Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Millennium Bank - Pożyczka hipoteczna

Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 5,90%
Rata: 710,67 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 710,67 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
5,90%

4,20%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR 3M i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 6,06%
Prowizja 0 PLN Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej wynosi 0%
Suma odsetek w okresie kredytowania 70 562 PLN

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 0 PLN Opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w ósmym dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opłata pobierana jest za miesiąc, w którym Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku
Polisa na życie 0 PLN Klient może przedstawić polisę z rynku.
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu wynosi:
- 480 zł - w przypadku lokalu mieszkalnego/działki
- 800 zł - w przypadku budynku mieszkalnego (domu wolnostojącego/segmentu w zabudowie szeregowej/domu bliźniaczego/domu letniskowego całorocznego).
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 170 562 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% Bank Millennium nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki hipotecznej
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0
0
0
0
Bank Millennium nie pobiera opłaty za przewalutowanie na PLN
Dostępne waluty pożyczki pln Pożyczka hipoteczna udzielana jest w PLN
Maksymalny okres kredytowania 25 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,56% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 115 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 202 272,82 zł, oprocentowanie zmienne 5,78%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 87 272,82 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 79 247,25 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 576 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 3 360 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 3 290,57 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 20 lat, rata kredytu 809,37 zł, liczba rat 240. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 190 000 zł, marża kredytu wynosi 4,05% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.

Komentarze

~L
Opinia z dnia: 13-02-2015

Ten bank to porażka. Najpierw mnie zwodzili przez miesiąc i wymagali przeróżnych dokumentów, a jak już miała być podpisana umowa to powiedziano mi, że warunkiem umowy jest przeznaczenie pieniędzy na remont domu, którego jestem właścicielem i dodatkowe zabezpieczenie na innej nieruchomości. To się u nich powinno nazywać pożyczka hipotetyczna.

odpowiedz
~fuzz
Opinia z dnia: 23-03-2009

Całkiem niezłe warunki jak na pożyczkę hipoteczną.

odpowiedz