Podaj email aby otrzymać szczegóły produktu
Twoje kryteria porównania: kwota pożyczki: 100 000 PLN, wartość nieruchomości: 300 000 PLN, okres kredytowania: 20 lat, rodzaj rat pożyczki: równe, waluta pożyczki: PLN

Raiffeisen Polbank - Pożyczka hipoteczna

Kwota pożyczki: 100 000 PLN
Okres kredytowania: 20 lat
Oprocentowanie: 4,80%
Rata: 648,96 PLN

Podstawowe koszty pożyczki

Rata pożyczki 648,96 PLN
Liczba rat 240
Oprocentowanie:

   marża
   LIBOR
4,80%

3,10%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (jest nią WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży zależy od kwoty kredytu, poziomu LTV oraz produktów, z których korzysta klient i uwzględnia następujące zniżki:
- 0,4% - za ubezpieczenie na życie
- 0,4% - za ubezpieczenie od utraty źródła dochodu
- 0,1% - za konto osobiste
- 0,1% - za kartę kredytową
- 0,1% - za ubezpieczenie nieruchomości
Oprocentowanie rzeczywiste 4,91%
Prowizja 0 PLN W przypadku przystąpienia przez klienta do oferowanego za pośrednictwem banku indywidualnego ubezpieczenia na życie prowizja wynosi 0%
Suma odsetek w okresie kredytowania 55 750 PLN

Pozostałe koszty pożyczki

Ubezpieczenie pomostowe 125 PLN Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona jest o 1,5 punktu procentowego
Polisa na życie 3,33 PLN Koszt ubezpieczenia na życie wynosi 0,04% od salda zadłużenia przez okres 5 lat
Dodatkowe koszty
Wycena nieruchomości 0 PLN Opłata za wycenę nieruchomości wynosi od 450,00 PLN
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 155 750 PLN

Dodatkowe informacje

Wcześniejsza całkowita spłata kredytu Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki wynosi 1,5% od spłacanej kwoty kredytu. Prowizja pobierana jest w okresie pierwszych 3 lat kredytowania, jednak nie mniej niż 500,00 PLN
Przewalutowanie:

    na PLN
    na EUR
    na USD
    na CHF


0
0

Dostępne waluty pożyczki pln Pożyczka hipoteczna udzielana jest w PLN
Maksymalny okres kredytowania 20 lat
Dodatkowe informacje

Parametry kredytu na podstawie reprezentatywnego przykładu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej: 6,99%. Okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 50%, oprocentowanie zmienne 5,62% w skali roku. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 21.07.2017 r. oraz marża 3,89%. Marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.  Całkowity koszt kredytu spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 105 287,64 zł, w tym prowizja: 2% (3 000 zł), odsetki: 100 085,70 zł, ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu: 400 zł, PCC: 19 zł; całkowita kwota do zapłaty: 255 287,64 zł. Spłata następuje w 240 ratach równych (annuitetowych), wysokość raty po ustanowieniu zabezpieczenia i przy założeniu utrzymania stawki bazowej (WIBOR 3M) na stałym poziomie: 1  042,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.